array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/domains/vol4/318/3243318/user/htdocs/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/domains/vol4/318/3243318/user/htdocs/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Konfiguracja WiFi

Zaczynamy od Menu-Ustawienia-System-Ustawienia zaawansowane-Sieć. Klikamy na Połączenie Wlan (1.), skanuj sieci bezprzewodowe (2.). Najedź na swoją(3.) i OK, następnie (prawą strzałką) włącz: 'Użyj interfejsu' oraz 'DHCP'. Szyfrowanie 'WPA lub WPA2'. Najedź tylko na klucz szyfrujący i wciśnij TEXT. (4.) Zobaczysz klawiaturkę podobną do komputerowej. Wprowadź swoje hasło do WiFi (5.), potwierdź enterem (6.). Wciśnij OK aby aktywować ustawienia sieci. Pojawi się pytanie czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy, kliknij NIE. Po chwili powinna się pokazać informacja o stanie połączenia.(7.). Teraz tylko kilka razy EXIT do ekranu z tv.