array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/domains/vol4/318/3243318/user/htdocs/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/domains/vol4/318/3243318/user/htdocs/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Naprawa C+

Naprawa polega na edycji dwóch plików w dekoderze.

1. Znajdź i zapisz IP Twojego dekodera. Zrobisz to z pilota: Menu – Informacje – Odbiornik / System (eth 192.168.x.x)

2. Wyjdź (Exit) do czystego ekranu. Wciśnij niebieski przycisk, następnie wybierz Dream Explorer.

3. Nawigujesz do folderu etc - tuxbox - config - oscam. (w nbox tylko etc - oscam)

4. Najedź na pierwszy plik, wciśnij Menu, następnie Utwórz nowy plik. 

 5. Używając przycisków numerycznych napisz: oscam.dvbapi następnie OK. Strzałka po lewej od '0' kasuje znaki, '.' jest przy '1'

Jak uworzony plik jest w folderze oscam wyjdź Exit-em do czystego ekranu.

6. W przeglądarce internetowej na komputerze (tablecie) wpisz IP swojego dekodera jako adres strony internetowej. Kliknij na Interfejs sieciowy OSCam

7. Lub wpisz bezpośrednio: 192.168.x.x:8081, w przypadku nbox: 192.168.x.x:8888

8. Kliknij na Files następnie w dolnej linijce plik oscam.dvbapi.

Skopiuj ten tekst:

P: 1884:000000:32DC
I: 0100:000068:32DC
I: 0B01:000000:32DC
I: 1813:000068:32DC
P: 1884:000000:13ED
I: 0100:000068:13ED
I: 0B01:000000:13ED
I: 1813:000068:13ED
P: 1884:000000:32DE
I: 0100:000068:32DE
I: 0B01:000000:32DE
I: 1813:000068:32DE
P: 1884:000000:13EE
I: 0100:000068:13EE
I: 0B01:000000:13EE
I: 1813:000068:13EE

Kliknij na puste pole tekstowe i go wklej. Następnie Save.

9.  Kliknij na Files następnie w dolnej linijce plik oscam.conf Poniższy tekst skopiuj i wklej za ostatnią linijką w sekcji [global]

disablecrccws = 1
disablecrccws_only_for = 1813:000068;1884:000000;0B01:000000;0500:50F000;09C4:000000;098C:000000;098D:000000;0500:030B00

 10. Powinno to wyglądać tak jak na zdjęciu. Następnie kliknij Save

11. Ostatnia rzecz, to restart Oscam. Można także z pilota zrobić restart dekodera.